EGR ventil

U vrijeme globalnog zagrijavanja naše okoline i sve večeg zagađenja prirode auto industrija podstreknuta zakonskim normama konstantno se trudi na smanjenju izduvnih gasova, naročito onih najopasnijih po čovjekovo zdravlje, a to si NOx dijelovi, koji imaju jako neugodan utjecaj na naše zdravlje i na zdravlje naše okoline. Jedan od najnovijih sistema za smanjenje NOx gasova je tako zvani EGR ventil, koji po posebnom sistemu reciklira gasove i tako smanjuje njihovu emisiju u vazduh.

EGR ventil

Svi suvremeni automobili, koji voze motore sa normom Euro 3 ili višom, a to su dan danas uglavnom svi automobili na našim putevima, koriste EGR ventil za smanjenje emisija otrovnih gasova u okolinu. Na kojem principu ventil radi? Tako zvani entil za reciklaži izduvnih gasova omogučava reciklažu odnosno povrat otrovnih NOx gasova u sistem izgaranja i na taj naćin omogućuje, da se ti gasovi ne odlažu u vazduhu, več da se sa ponovnom upotrebom i izgaranjem u motoru ponovo iskoristi njihova energija, pa se tako pomoću EGR ventila smanjuju emisije otrovnih gasova u vazdih a isto vremeno se i smanjuje potrošnja goriva, pa je tako učinak ventila dvostruki. Svi savremeni automobili na našim putevima danas su opremljeni ovakvim sistemom i to je jedan od prvih sistema, koji je bio osmišljen za smanjenje ispusta otrovnih gasova u vazduh. Savremeni benzinski motori na taj način imaju smanjeni izduv plinova od 5% do 25% a dizelski motori do čak 50%. EGR ventil je na taj način bitno doprineo ka očuvanju naše okoline, čistijem vazduhu i našem boljem zdravlju. Pošto se, kao i svaki drugi dio u automobilu, i ovaj može pokvariti, posjetite internet sajt silux gdje čete nači veliki izbor EGR ventila za gotovo sve modele automobila na našem tržištu i to po najboljim i najkonkurentnijim cijenama. Pobrinite se za čist vazduh i čistiju okolinu i vi.