Delovni čevlji za zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev

Varnost pri delu je eno od osnovnih načel dela v vsakem podjetju. Delodajalci in delavci so zavezani k opravljanju dela na varen način, kar je v veliki meri odvisno tudi od pogojev dela. Med njih zagotovo pri opravljanju dela sodijo delovni čevlji, med njimi pa po kakovosti in varnosti izstopajo čevlji s kapico. Slednji nudijo dodatno zaščito prstov na nogah pred udarci in poškodbami, ki se lahko pripetijo na delovnem mestu.

Zakaj so delovni čevlji tako pomembni?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa tako pravice kot dolžnosti delodajalca in delavca v zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja. Dejstvo je, da je zagotavljanje varnosti eden ključnih dejavnikov, ki pomaga v procesu preprečevanja, odpravljanja in obvladovanja morebitnih nevarnosti, ki so na kakršenkoli način povezane z naravo dela, ki jo delavec opravlja. Z načrtovanjem dela in ukrepov se lahko število poškodb na delovnem mestu bistveno zmanjša, seveda pa morata ukrepe upoštevati tako delodajalec kot delavec.

 

delovni čevlji

 

Delodajalec mora zagotavljati varne delovne pogoje, kamor sodijo redna usposabljanja glede varnosti, načrtovanje in predvidevanje morebitnih nevarnih situacij ter zagotavljanje varnostne opreme. Sem sodijo delovni čevlji, zaščitne rokavice, zaščitna obleka, zaščitna očala, odsevni brezrokavniki, izolativna oblačila in podobno. Kaj bo delavec pri svojem delu potreboval mora torej pri načrtovanju dela vnaprej predvideti delodajalec in mu ustrezne pogoje vključno z delovno opremo zagotovi.

Delovni čevlji sodijo med osnovno delovno opremo različnih delavcev, kamor sodijo predvsem delavci na terenu, v proizvodnih obratih, skladiščih, kmetijskih in delovnih strojih ter podobno. Gre za delavce, ki so pri svojem delu izpostavljeni padcem predmetov na noge, udarcem in podobno. Z ustreznimi čevlji, ki jih zagotovi delodajalec, lahko delavci močno zmanjšajo število poškodb, predvsem tistih najresnejših ter tako poskrbijo, da bodo lahko delo opravljali še naprej. Delovni čevlji morajo biti hkrati udobni, saj bodo delavci v njih preživeli več ur vsak dan, nuditi morajo oporo stopalu ter biti izdelani iz najkakovostnejših materialov, ki bodo zagotovili njihovo dolgo uporabo.ac