Ekonomska fakulteta

V Sloveniji imamo več ekonomskih fakultet, najnovejša, najsodobnejša in najbolj v mednarodne povezave vpeta pa je prav gotovo Ekonomska fakulteta Katoliškega inštituta v Ljubljani. Več o tej izvrstni fakulteti si lahko preberete tudi na njihovi spletni strani http://www.katoliski-institut.si/vsebina/ekonomska-fakulteta, kjer boste našli vse potrebne informacije v zvezi z vpisom, potekom študija in možnostmi mednarodne izmenjave in študija v tujini.

ekonomska fakulteta

Ker je Ekonomska fakulteta in študij na njej v zadnjih letih vedno bolj priljubljena, je vsekakor za vsakega bodočega študenta zelo pomembno natanko vedeti, kaj posamezna fakulteta svojim študentom ponuja in kaj lahko pričakujejo v naslednjih letih, ko bodo študirali in se izobraževali. Katoliški inštitut v Ljubljani je začetnik Katoliške univerze, ki bo v naslednjih letih nastala pod njegovim okriljem in kjer se bodo združevale različne humanistične fakultete in svojim študentom nudile najboljše pogoje študija in pridobivanja znanja. Prav Ekonomska fakulteta je prvi kamenček v mozaiku nove Katoliške univerze, ki nastaja v Sloveniji. In kaj vse fakulteta že danes lahko ponudi svojim študentom? Odlične profesorje in predavatelje, ki so visoko strokovni in motivirani, da svoja bogata znanja kar najbolje prenesejo na svoje študente. Poleg tega jim omogoča odlične mednarodne povezave in izmenjave v okviru programa Erasmus, kar številnim študetom omogoči izkušnjo študija in bivanja v tujini in na ta način pridobivanja dragocenih izkušenj in mednarodnih povezav. Poleg tega pa Ekonomska fakulteta Katoliškega inštituta v Ljubljani svojim študentom omogoča tudi izjemno možnost mednarodnega štuidija in izmenjave v okviru mreže svetovnih Katoliških univerz na vseh celinah sveta in jim tako odpira vrata v celoten poslovni svet. Prav to je ena izmed izjemnih prednosti, ki jih naša Ekonomska fakulteta ponuja svojim  študentom, saj jim je to lahko izjemna popotnica v njihovo profesionalno življenje in na ta način si lahko svojo kariero gradijo bodisi doma ali pa v tujini. Preverite možnosti vpisa in študija tudi vi.